'a72'에 해당되는 글 5건  1. 2016.01.07 하이실리콘 기린950 CPU 사양/성능. (HiSilicon Kirin 950) (update 2016.01.07) (26)
  2. 2015.04.13 찌라시 읽기 (7) 엑시노스7420 후속작 긱벤치3 결과와 사양 추정. (11)
  3. 2015.03.20 미디어텍 MT8173 CPU 클럭 연구. (2)
  4. 2015.02.22 ARM Cortex-A72 성능 추정. (18)
  5. 2015.02.07 ARM Cortex-A72, Mali-T880 발표. (19)